Trang Chủ Ch-Play
tải game Công Thành Xưng Đế - Quốc Chiến


tải game Công Thành Xưng Đế - Quốc Chiến

Công Thành Xưng Đế là game chiến thuật "quốc chiến".

quốc chiến - công thành xưng đế 3

Dựa trên bối cảnh thật về tam quốc, bao gồm hơn 300 thành trì mở ra toàn cảnh quốc chiến! Văn thần võ tướng đều có mặt, phá vỡ lối mòn "trọng võ khinh văn" thường thấy trong game, nội chính sự vụ, quân sư ra trận, tỏ rõ bản sắc chiến thuật của quan văn!quốc chiến - công thành xưng đế

Ngoài ra còn đưa vào hình thức chiến đấu tức thì, dẫn nhập hệ thống địa hình với 4 loại tài nguyên lớn, chiến thuật, binh khí, khoa kĩ, chức quan hoàng thành giúp bạn thỏa mãn nhiệt huyết tranh hùng của mình, mở rộng lãnh thổ, thống nhất thiên hạ!

quốc chiến - công thành xưng đế 4
game quốc chiền - công thành xưng đế m

Công Thành Xưng Đế tuyệt đối công bằng, chỉ hơn không kém, rất đáng để bạn mặc sức chiến đấu!

quốc chiến - công thành xưng đế 2