Trang Chủ Ch-Play
Code All Star Tower Defense 1/2022 mới nhất: Đá quý, vàng,EXP...


Code All Star Tower Defense Roblox (tháng 1 năm 2022) - Đá quý, vàng, kinh nghiệm miễn phí và hơn thế nữa!

Bài viết này sẽ tổng hợp danh sách đầy đủ tất cả All Star Tower Defense Code gồm tất cả code có sẵn trong bản cập nhật ASTD mới nhất. Với Code All Star Tower Defense cập nhật full này bạn có thể nhận được nhiều vật phẩm giá trinh như Đá Quý, Vàng, miễn phí và thậm chí là một số tháp cực hiếm trong game. Hãy đảm bảo nhập mã càng sớm càng tốt để đổi quà và vật phẩm trước khi hết hạn sử dụng nhé.

Giftcode là một trong những phương pháp mà nhiều game thủ sử dụng trong các trò chơi để tăng cường sức mạnh nhanh chóng và dễ dàng và trong game boblox cũng vật với All Star Tower Defense Code bạn cũng sẽ thực hiện điều này dễ dàng với danh sách mới nhất cập nhật dưới đây, hãy nhập code và nhận thưởng ngay nhé. Danh sách được cập nhật thường xuyên và nhanh nhất giúp game thủ có thể đổi quà giá trị và nhiều phần thường hấp dẫn khác.

Các code mới nhất được cập nhật với danh sách full bao gồm cả Code Roblox All Star Tower Defense mới và đã hết hạn bởi bạn sẽ không biết được khi nào chúng hết hạn vì vậy hãy nhập mã càng sớm càng tốt. 

Danh sách Code All Star Tower Defense Roblox 1/2022 mới nhất

Thời hạnMã CODEPhần Thưởng
Mớiworld2comingsoonĐổi mã lấy 250 Vàng và 250 Đá quý (MỚI)
Mớiastdx2022Đổi lấy 1000 Vàng, 500 Đá quý và Omega-Rare (MỚI)
Mớimerrychristmas2k21Đổi lấy 1000 Vàng, 1000 Đá quý và EXP IV
Đã hết hạnWinterbreakwhenĐổi lấy 250 Đá quý và 250 Vàng
KingLuffyFan200kĐổi lấy King Ruffy cực hiếm
SUBTOBLAMSPOT100kBOAĐổi lấy phần thưởng
astddevsĐổi lấy Exp IV
thecityofangelsĐổi lấy 250 Đá quý và 250 Vàng
igot2lookĐổi lấy 250 Đá quý, 250 Vàng
eatlotsonthanksgivingĐổi lấy 300 viên ngọc và 500 vàng
novemberupdateĐổi lấy 300 Đá quý và 500 Vàng [Có thể hoạt động với máy chủ riêng]
100ksubnavyxflameĐổi lấy 300 viên ngọc và Siêu hiếm Koku Black (SSJ3)
12/2021fromastdĐổi lấy 500 Đá quý, 500 Vàng và Omega hiếm EXP IV
2021StarshipwayĐổi lấy Đá quý và EXP IV
2021navyxflame80ksubsĐổi lấy EXP III và Đá quý
2021anniversaryastdĐổi cho 1500 Gold, 1200 Gems, và Omega-Hiếm
2021fruit100kĐổi lấy 300 viên ngọc và Exp III
2021robloxyayĐổi lấy 300 Vàng, 800 Đá quý và EXP III
2021goldgemgoldĐổi lấy 650 Vàng và 250 Đá quý
4partyrockingĐổi lấy 250 viên ngọc
29/12/2021wowshutdownĐổi lấy 200 viên ngọc
Hết hạnhappyhalloween2021Đổi lấy 300 Vàng, 200 Đá quý và Viên nang bí ngô
Hết hạnnavyxflameyt60kĐổi lấy 200 đá quý và EXP III
Hết hạnlongmaintenanceĐổi lấy 450 viên ngọc
2bcodeswagmodeblazeitĐổi lấy 400 viên ngọc và Kakashi cực hiếm
nooshutdownĐổi lấy 400 viên ngọc
shutdownagaincode21Đổi lấy 250 viên ngọc
Hết hạntacotuesdayĐổi lấy 250 viên ngọc
Hết hạnthursdayfunĐổi lấy 250 viên ngọc
Hết hạnillbewatchingyouĐổi lấy 300 viên ngọc
Hết hạnSpecialkingluffy100kĐổi lấy 150 Đá quý và Vua Ruffy
Hết hạnnowherescoredeal Đổi lấy 250 viên ngọc
Hết hạngamebreakvisits101Đổi lấy 250 viên ngọc
Hết hạntheotheronecode Đổi lấy 250 viên ngọc
Hết hạnMinishutdownĐổi lấy 200 viên ngọc
Hết hạnmrworldwideĐổi lấy 300 viên ngọc
Hết hạnmorecodeforyouxdĐổi lấy 175 viên ngọc
HHết hạncodeofprismaĐổi lấy 250 viên ngọ
Hết hạnCodeoflightĐổi lấy 250 viên ngọc
Hết hạnlistentothemusic132Đổi lấy 175 viên ngọc
Hết hạnhowareyoutodaymyfriendoĐổi lấy 175 viên ngọc
Hết hạnNAVYXFLAME4CODEĐổi lấy 150 viên ngọc
Hết hạnleftitysubmoreĐổi lấy phần thưởng
Hết hạn4thofjulyupdateĐổi lấy 250 Vàng, 250 Đá quý và EXP III
Hết hạnlesgolesgoyuuhĐổi lấy 150 viên ngọc
Hết hạnsupertime Đổi mã lấy 150 viên ngọc
Hết hạnopenshanlife1Đổi mã lấy 150 viên ngọc
Hết hạnfruitgameĐổi mã lấy 150 viên ngọc
Hết hạn600klikesĐổi mã lấy 175 viên ngọc
Hết hạnupdatejune2021Đổi mã lấy 250 Vàng, 250 Đá quý và EXP III
Hết hạnaddnewunitstobannerfixĐổi mã lấy 150 viên ngọc
Hết hạnfruitĐổi lấy 550 đá quý, 500 Vàng và 2 lần EXP III
Hết hạn2021memorialday2021xĐổi lấy 150 viên ngọc
Hết hạn update53021Đổi lấy 150 Đá quý, 300 Vàng và EXP III
Hết hạnLovetobrazilĐổi lấy 150 viên ngọc
Hết hạndiamondnowinaĐổi lấy 150 viên ngọc
Hết hạnohmahgawdskillĐổi lấy 150 viên ngọc
Hết hạnyellowsix Đổi lấy 150 đá quý
Hết hạntysmfor1mfavoriteĐổi mã lấy 750 Đá quý, 750 Vàng và EXP III
Hết hạnSmoothcriminal2 Đổi mã lấy 150 Đá quý
Hết hạnjahajhaĐổi mã lấy 150 viên ngọc
Hết hạnshotofmemories Đổi mã lấy 150 viên ngọc
Hết hạnquickshutĐổi mã lấy 100 viên ngọc
Hết hạnlieawake Đổi mã lấy 150 viên ngọc
freeĐổi mã lấy 150 viên ngọc
likeapartyonthelistĐổi mã lấy 150 đá quý
1bvisit1bĐổi mã lấy 1000 viên ngọc
helloworld2021Đổi mã lấy 150 viên ngọc
somemorenewcoodeĐổi mã lấy 150 viên ngọc
isitthenewerayetĐổi mã lấy 150 viên ngọc
hchgamingĐổi mã lấy 150 viên ngọc
handsoftimeĐổi mã lấy 2 EXP III
gameon2021 Đổi mã lấy 500 viên ngọc
lovetofightastd Đổi mã lấy 150 viên ngọc
thisisthenewestcodeĐổi mã lấy 150 viên ngọc
subinfermanĐổi mã lấy 50 viên ngọc
pistibledayumĐổi mã lấy 50 viên ngọc
likethegamepog2021Đổi mã lấy 200 Đá quý và EXP III Mega-Rare
updatebelike Đổi mã lấy 50 viên ngọc
epicnewĐổi mã lấy 50 viên ngọc
pertĐổi mã lấy 50 viên ngọc
bigtimĐổi mã lấy 50 viên ngọc
lateupdatendatĐổi mã lấy 200 viên ngọc
codecodeyayhoorayĐổi mã lấy 150 viên ngọc
omgdiscordpopoffĐổi mã lấy 150 viên ngọc
bigbangrah Đổi mã lấy 80 viên ngọc
mytimerchamberĐổi mã lấy 300 Đá quý
liketo320kĐổi mã lấy 150 viên ngọc
rwarhappynewyear2k21Đổi mã lấy 150 Đá quý
roadto300kuwuĐổi mã lấy 150 viên ngọc
2k20merrychristmas2k20Đổi mã lấy 150 viên ngọc
subtosnuglifeĐổi mã lấy 100 viên ngọc
2shutdowncode12232000Đổi mã lấy 150 viên ngọc
liketo280k Đổi mã lấy 150 viên ngọc
100KClypsoĐổi mã lấy 150 viên ngọc
kelvin500ksubs/td>Đổi mã lấy 50 Đá quý
likethegamepogĐổi mã lấy 400 viên ngọc
nano150kĐổi mã lấy 50 Đá quý
subtoinfer2x Đổi mã lấy 50 viên ngọc
240kearlyĐổi mã lấy 150 viên ngọc
UseCodeDessiYTĐổi mã lấy 100 viên ngọc
subtoinfernasuĐổi mã lấy 100 viên ngọc
sub2navyxflameĐổi mã lấy 100 viên ngọc
noclypsubĐổi mã lấy 50 viên ngọc
Frangosub Đổi mã lấy 50 viên ngọc
ni2Đổi mã lấy 150 viên ngọc
codegoalieeĐổi mã lấy 150 viên ngọc
shutdownncodeĐổi mã lấy 150 đá quý
200knextcodeĐổi mã lấy 150 viên ngọc
likeĐổi mã lấy 200 Đá quý
foreverandeverĐổi mã lấy 200 đá quý
ALWAYSTOGETHERĐổi mã lấy 200 đá quý
letgetitonĐổi mã lấy 150 viên ngọc
fpendmytime Đổi mã lấy 150 đá quý
showmenowĐổi mã lấy 150 viên ngọc
hunudthollionsĐổi mã lấy 200 đá quý
Sebbydesu9000Đổi mã lấy 150 viên ngọc
supernaruto Đổi mã lấy 100 viên ngọc
lilfavorite Đổi mã lấy 150 viên ngọc
AllStarDessiĐổi mã lấy 150 viên ngọc
supremethenĐổi mã lấy 100 viên ngọc
InfernasuĐổi mã cho Nhân vật EXP II
ryukostopĐổi mã lấy 150 viên ngọc
UnderTheWeatherĐổi mã lấy 100 viên ngọc
epicgalĐổi mã lấy 100 viên ngọc
update1Đổi mã lấy 90 viên ngọc
HappyHalloweenMyFriendĐổi mã lấy 100 viên ngọc
allowten Đổi mã lấy Giá treo chổi
Sub2SmeltzerĐổi mã lấy 50 viên ngọc
sub2shadownetworkĐổi mã lấy 25 Đá quý, 150 Xu và Nhân vật EXP II
Sub2ArickuĐổi mã lấy 20 viên ngọc
ilikeshirafuneĐổi mã cho Nhân vật EXP III
NoclipsoĐổi mã lấy 100 viên ngọc
whoisthebestguyĐổi mã lấy 100 viên ngọc
sub2razorfishgamingĐổi mã lấy 50 viên ngọc
subtokelvingtsĐổi mã lấy 100 viên ngọc
CodeuperrawrĐổi mã lấy 100 viên ngọc
sub2terrabl0xĐổi mã lấy 100 viên ngọc
likeandsubcribeĐổi mã lấy 100 viên ngọc
nanoislandbabyĐổi mã lấy 100 viên ngọc
gamereleaseĐổi mã lấy 50 viên ngọc
superposition100Đổi mã lấy 70 viên ngọc
newgoalĐổi mã lấy 70 viên ngọc
5starluckĐổi mã lấy 70 viên ngọc


Cách đổi Code All Star Tower Defense Roblox

Chỉ với vài bước sau đây bạn đã có thể nhận thưởng hấp dẫn với Code All Star Tower Defense Roblox:

Bước 1: Mở trò chơi Roblox và tìm All Star Tower Defense để vào trò chơi này
Bước 2: Nhấn vòa biểu tượng Cài đặt hình bánh răng trên màn hình trò chơi.

Code All Star Tower Defense 1/2022 mới nhất: Đá quý, vàng,EXP a

Bước 3: CHọn Enter CODE để nhập mã

Code All Star Tower Defense 1/2022 mới nhất: Đá quý, vàng,EXP b
Bước 4: Nhập code muốn nhận thưởng và bấm Enter để nhận thưởng ngay sau khi code hợp lệ, còn hạn sử dụng được chấp nhận.

Trên đây Chplays.com đã sưu tầm và chia sẻ về Code All Star Tower Defense Roblox để mọi người tham khảo nhập và nhận thưởng, mình cũng sẽ cập nhật các mã code mới nhất ngay trên bài viết này để bạn có thể sử dụng và nhận quà sớm nhanh chóng. Chúc bạn thành công!

Đăng bàiCập nhật: