Trang Chủ Ch-Play
Privacy Lock - Khóa bảo vệ Android tốt nhất


Privacy Lock - Khóa bảo vệ Android tốt nhất

Privacy Lock là ứng dụng giúp bạn có thể khóa Gmail, Facebook, Thư viện, cài đặt, cuộc gọi, tin nhắn SMS, danh bạ và bất kỳ ứng dụng nào mà bạn chọn một cách an toàn tuyệt đối. Giúp bạn bảo vệ điện thoại và các ứng dụng riêng tư bằng mật khẩu mà bạn muốn

Các tính năng của ứng dụng Privacy Lock

Privacy Lock - Khóa bảo vệ Android tốt nhất

Bảo vệ bất kỳ ứng dụng bằng cách sử dụng mật khẩu partern, mỗi khi muốn sử dụng ứng dụng mà bạn đã khóa thì sẽ phải nhập mật khẩu vào đó.
Khóa cuộc gọi đến hoặc đi giúp bạn chặn các cuộc gọi không mong muốn
Khóa Gmail, chỉ bạn có thể đọc tránh người khác đọc trộm mail

i4qA

khóa FaceBook
Khóa tin nhắn SMS
Khóa Nhật ký cuộc gọi
Cài đặt hệ thống khóa
Khóa mọi ứng dụng nếu bạn muốn
Tạo và sắp xếp hồ sơ khác nhau

ứng dụng thật tuyệt vời phải không nào, tải về và cài đặt ngay thôi bạn ơi